Etiska riktlinjer


1. Vi vet vem vi arbetar med och har själva bedömt våra partners eller fått ett omdöme om dem via kontakter vi har förtroende för.
2. Vi stödjer miljöprojekt i våra resmål, t ex återplantering av träd i Afrika.
3. Vi jagar etiskt och ser till att våra partners och resenärer gör detsamma.
4. Vi ser att jakten är en viktig del av viltvården – inte minst i Afrika.
5. Vi verkar för att djuren skall ges ett värde - det är viktigt för arternas fortlevnad. Utan ett ekonomiskt värde riskerar t ex flera rovdjursarter utrotning.
6. För oss står människorna, djurlivet och miljön på våra resmål i centrum och vi vinnlägger oss om att behandla dem på ett anständigt och riktigt sätt.
7. Vi vill arbeta med partners som arbetar ekologiskt och med en strävan att främja ursprungsbefolkningens och djurlivets intressen.
8. Vi respekterar de lagar och regler som gäller i våra resmål.
9. Vi är speciellt noga med kontrollerna i de länder där vi kan misstänka att lagar och regler inte alltid efterlevs. 
10. Vi arbetar endast med partners där djuren (även hannar) är fredade under vissa känsliga perioder av året, exempelvis kalvning.
11. Vid jakt – såväl fågel som däggdjur - skall djuren tas omhand på rätt sätt och köttet skall användas.
12. Vi kontrollerar löpande våra partners och ser till att våra etiska riktlinjer efterlevs. Är så inte fallet, avbryter vi samarbetet.


Res Tuta AB har ställt en resegaranti hos Kammarkollegiet i Stockholm


​​​​​​​Tillbaka till startsidan >>>